These Kansas lotteries were drawn Thursday.


These Kansas lotteries were drawn Thursday:

Daily Pick 3

1-0-2

(one, zero, two)

2 By 2

Red Balls: 23-24, White Balls: 16-25

(Red Balls: twenty-three, twenty-four; White Balls: sixteen, twenty-five)

Mega Millions

Estimated jackpot: $12 million

Powerball

Estimated jackpot: $146 million